Συνδρομή EA access

EA access 1 μήνας EA access 12 μήνες
EA access 1month

wait...

Τρόπος πληρωμής

EA access 12months

wait...

Τρόπος πληρωμής

Η κάρτα αυτή περιέχει κωδικό τον οποίο καταχωρείτε στην κονσόλα σας Xbox One και αυτόματα αποκτάτε συνδρομη στην υπηρεσία EA Access για 1 μήνα.Η κάρτα με τον κωδικό παραδίδεται ηλεκτρονικά στη σελίδα της πληρωμής ενώ αυτόματα αποστέλλεται και στο email σας. Η κάρτα αυτή περιέχει κωδικό τον οποίο καταχωρείτε στην κονσόλα σας Xbox One και αυτόματα αποκτάτε συνδρομη στην υπηρεσία EA Access για 12 μήνες.Η κάρτα με τον κωδικό παραδίδεται ηλεκτρονικά στη σελίδα της πληρωμής ενώ αυτόματα αποστέλλεται και στο email σας.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *