Xbox Gift card Euro

Gift Card 10 Euro Gift Card 25 Euro Gift Card 50 Euro
xbox-live-10eur

wait...

Τρόπος πληρωμής

xbox-live-25euro

wait...

Τρόπος πληρωμής

xbox-live-50euro

wait...

Τρόπος πληρωμής

Η κάρτα αυτή προσθέτει στο λογαριασμό σας Xbox Live το ποσόν των 10 Ευρώ και είναι κατάλληλη μόνο για τα προφίλ που ανήκουν σε χώρες του Ευρώ.Το προιόν παραδίδεται ηλεκτρονικά άμεσα στη σελίδα της πληρωμής και ταυτόχρονα αποστέλλεται και στο email σας. Η κάρτα αυτή προσθέτει στο λογαριασμό σας Xbox Live το ποσόν των 25 Ευρώ και είναι κατάλληλη μόνο για τα προφίλ που ανήκουν σε χώρες του Ευρώ.Το προιόν παραδίδεται ηλεκτρονικά άμεσα στη σελίδα της πληρωμής και ταυτόχρονα αποστέλλεται και στο email σας. Η κάρτα αυτή προσθέτει στο λογαριασμό σας Xbox Live το ποσόν των 50 Ευρώ και είναι κατάλληλη μόνο για τα προφίλ που ανήκουν σε χώρες του Ευρώ.Το προιόν παραδίδεται ηλεκτρονικά άμεσα στη σελίδα της πληρωμής και ταυτόχρονα αποστέλλεται και στο email σας.
Gift Card 15 Euro
xbox-gift-card-15-euro

wait...

Τρόπος πληρωμής

Η κάρτα αυτή προσθέτει στο λογαριασμό σας Xbox Live το ποσόν των 15 Ευρώ και είναι κατάλληλη μόνο για τα προφίλ που ανήκουν σε χώρες του Ευρώ.Το προιόν παραδίδεται ηλεκτρονικά άμεσα στη σελίδα της πληρωμής και ταυτόχρονα αποστέλλεται και στο email σας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *